Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

ŽIVOTINJE GORANSKIH ŠUMA

UČENIČKI SOFTVERSKI RAD


 
Upute za korištenje programa

Preuzimanje programa

           

           Živimo u kraju koji obilježavaju velike površine bjelogorične i crnogorične  šume. Gorski kotar pripada u brdsko-planinsko područje, bogato raznolikim svijetom flore i faune. Taj svijet učenici upoznaju dijelom kroz nastavu prirode i društva, prirode i biologije, a dijelom izravno kroz svakodnevni život (šetnje, boravke u prirodi) i eventualne kontakte s divljim životinjama. Takvi kontakti najčešće završavaju paničnim bijegom, i čovjeka i životinje. To kod mlađih naraštaja budi strah od šumskih životinja.

             Budući da se najviše bojimo onog što ne poznajemo, odlučili smo napraviti jedan program koji bi mogli koristiti djeca i odrasli u cilju edukacije i smanjivanja bezrazložnog straha pred divljim životinjama. Ujedno,  bila nam je želja osvrnuti se i na ekološku stranu zaštite biološke raznolikosti u našim šumama, dajući osvrt na životinje koje su autohtone za goranski kraj.

             Dok smo izrađivali ovaj program, imali smo u mislima učenike iz našeg goranskog kraja; razmišljali smo što djecu zanima, kako im ovaj sadržaj učiniti privlačnijim i zanimljivijim, kako ih educirati o njihovom zavičaju uz zabavu? 

             Osim u nastavi, program „Životinje goranskih šuma“ može se koristiti kao promidžbeno sredstvo ili kao edukativni materijal za školu u prirodi.

 

Autori:

Leon Malnar

Alan Šimić

 

Mentor:

Tanja Šebalj-Kocet, prof.

 

OŠ "Petar Zrinski" Čabar

 

 

Program je prezentiran na Državnoj smotri softverskih radova u Puli (2010. god.) i osvojio je prema bodovima 5. mjesto i posebnu nagradu stručnog povjerenstva

 

           Program „Životinje goranskih šuma“ edukativnog je karaktera. Napravljen je u programu Adobe Flash. Slikovni  sadržaji uređeni su korištenjem programa Adobe Photoshop. Za izvođenje programa potrebno je računalo s multimedijskom podrškom zbog audio sadržaja u njemu.  Svi dijelovi programa obogaćeni su dinamičkim efektima.

             Program se sastoji od četiri osnovna dijela:

-         O životinjama

-         Interaktivne igre

-         Foto galerija

-         Info (Izvori znanja, O autorima i O programu)

 

 

http://os-pzrinski-cabar.skole.hr/